logo


Administration

HuMo-gen status
PersonPerson: 5.6.38
DatabasDatabasanslutning saknas! För att ansluta MySQL databasen mot HuMo-gen, fyll i dessa inställningar:
DatabasinställningarDatabasvärdeExempel för webhotellExempel för XAMPP
Databas hostlocalhostlocalhost
Databas användarnamndatabase_usernameroot
Databas lösenorddatabase_password
Databas namndatabase_namehumo-gen
Installera även databasen på en lokal PC JA, installera även databasNEJJA
Spara inställningar och anslut mot databas